ចូល​រួម​អបអរសាទ​រទាំង​អស់​គ្នា ដល់​តារា​​200​ដួង​ ​ រួ​ម​​មាន​​តារាចម្រៀង តារា​សម្តែង

ពិធីករ​​​ ថា​តើ​នរណា​នឹង​ក្លាយជាកំពូលតារាខែ្មរឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ?​​​​​​ ​រង់ចាំទស្សនាការ​ផ្សាយ

​បន្ត​ផ្ទាល់​លើ​កញ្ចក់​ទូរទស្សន៍​បាយ័ន​ព័ត៌មាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី16 ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ2012។